"Faire de l'Égalité une Réalité" en Bulgare

· Емиграция:

Да узаконим незаконните емигранти.

Имайки в предвид, че незаконните работници участват активно във френската икономика плащайки данъци, осигуровки, развивайки сектори от индустрията като строителство и ресторантска дейност и в същото време са и потребители;имайки в предвид, че незаконните работници участват активно в икономиката на родните им държави, изпращайки пари на семействата си и участвайки в проекти за сътрудничество и развитие с цел да се гарантира равенство на правата на рабoтещите, отстоявамеда бъдат узаконени незаконните емигранти.

· Дискриминация:

Да отворим затворените работни места.

През 1991г. Европа изисква Франция да утвърди, че да бъдеш французин не е задължително условие за да работиш като медицински санитар, учител или пощальон. 19 години по- късно около 6 милиона работни места са отворени за европейците. В следствие на това е необходимо Френската държава да даде пример за зрялост и да отвори тези места за компетентните работници без ограничения произтичащи от националността им. Ако държавата узаконява дискриминацията по отношение на емигрантите в момента на тяхното назначение защо да се изненадваме, че някои дружества я практикуват. Поради тази причина отстояваме да бъдат отворени затворените работни места.

· Град:

Да нарушим закона на гетото.

Голяма част от органите които управляват общинските жилища извършват класификация с цел прегрупиране на наемателите в зависимост от тяхната националност. Е повече от очевидно, че този насилствен обществен метод на изолиране и заклеймяване противоречи на правилата за здравословно гражданско общество. За достъп до общинските жилища без разграничения, отстояваме за анонимността на заявленията за общински жилища.

· Правосъдие:

Богати или бедни еднакви пред Закона.

Защо е по трудно отстояването на своите собствени права когато имаш скромен доход, независимо дали си жертва или обвиняем Франция трябва да гарантира на всички равенство; имайки в предвид, че юридическото обезщетение днес е равно на 45 Евро на час и не позволява на ползващите се от това обезщетение качествена защита, отстояваме за увеличение на обезщетението получавано от адвокатите на 90 Евро на час и повишение на тавана.

· Жени:

Да гарантираме защита и еманципация на жените жертви на насилие.

Много жени са жертви на насилие в ежедневието (насилие в семейството, принудителни бракове, експлоатация .…). Необходимо е да бъдат приютени на безопасни места където да получат удобство и изслушване,поради това отстояваме за създаването на специализирани центрове във всички общини надхвърлящи 30.000 жители.

· Икономика /Заетост:

Да защитавам правото на последователност училище -работа във всички висш училища.

Нивото на безработицата в работническите квартали се доближава до 40%, на лице е здрава връзка между равнището на безработица в определен квартал и нивото на образование на неговите жители. Необходимо е да се направи всичко възможно за осигуряване на професионално бъдеще на тези , които са положили усилия в професионалните училища. Давайки им възможността да участват в квалификационни стажове. Отстояваме за разширение на национално ниво на платформата SОSСтаж която дава възможност за създаване на контакти между студентите и отговорните лица на бизнеса, запазвайки анонимност.Отстояваме също така за данъчно стимулиране на фирмите които назначават стажанти, превръщайки го в необходимо условие за право на глас в търговската камара.

· Национално Образование:

Стига с понижението на нивото на образование.

За незабавното гарантиране на равно третиране във Франция, отстояваме за увеличение с 30% на учителите в ZEP (образователниприоритетнизони).

Противно на това, което често слушате да се казва, училищните сгради в образователните приоритетни зони струват 30 % по-малко от тези на богатите квартали в центъра на града. В действителност техните учители са в по-голямата си част нови служители и следователно по-малко платени от опитните учители.

· Народно Образование:

Да гарантираме ефективно и трайно народно образование .

За да се осигури финансирането на асоциациитеза народно образование, които действат в трудните квартали и им се позволи да изпълняват проекти в пълна автономия, призова ме за създаване на фонд за развитие на асоциативният живота и образование управляем на равни начала. За финансиране на този фонд претендираме за 10% от таксите, които държавата получава от залози и играта на "лото". Също така призоваваме за създаване на Министерство на народното образование, което да има 100.000 служители разпределени в седалищата на местните колективи и асоциации в работническите квартали.

· Светски характер:

Да спасим светският характер с познания.

Отхвърлян, игнориран, деградиран, принципа на светският характер в същност е основата на републиканският принцип на които се крепи нашето общество. За да продължим по този принцип на толерантност и приемане на различията в хетерогенна Франция, уважение за всички вярвания и религии, на солидарност между народите и отхвърляне на фундаментализма, отстояваме за училищно обучение на принципа на светския характер.

· Култура:

Аудиовизуални продукции за всички и отвсички.


Що се отнася до телевизионнотовреме, посветено на различнитесоциални и професионални категории, директорите представляват 14% от населениетоаимат 66% от телевизионното време в сравнение с 9% посветено на работниците които са 18%от населението, тъй като медиите не представляват днешна Франция, за да можеда бъдеповишена стойността на Републиката Метис , нашето искане е 10% от таксата за телевизионен лиценз да се прехвърлии във фонд за съвместно управление с цел финансиране на аудиовизуални продукции в работническите квартали.